Margupio tvenkinys

Kauno raj.

Margupio tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Kauno rajone, 4 km į šiaurę nuo Karmėlavos, Tauralaukio kolektyvinių sodų bendrijos gyvenvietėje. Sudarytas užtvenkus Margupio upelį (Neries intakas) 3 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,15 km, plotis – iki 0,04 km. Altitudė 61,7 m. Krantai aukšti, beveik ištisai apaugę medžiais. Aplinkui stūkso miškas. Įeina į Lapių geomorfologinį draustinį.

Gyvenančios žuvys