Marijampolio (Paberežės) tvenkinys

Vilniaus raj.

Marijampolio tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Vilniaus rajone, 3 km į vakarus nuo Paberžės. Sudarytas užtvenkus Savenės upelį (Musės intakas) 3,1 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,81 km, plotis – iki 0,49 km. Altitudė 128,7 m. Krantai žemi. Iš tvenkinio išteka kanalai į žemiau telkšančius žuvininkystės ūkio tvenkinius. Priešsroviui plyti ~ 80 ha pelkė su pietinėje dalyje esančiu Kazimieravo ežeru. Rytinėje tvenkinio pakrantėje stūkso miškas, vakarinėje plyti pievos ir dirbami laukai. Tvenkinys įeina į Kazimieravo ornitologinį draustinį.

Gyvenančios žuvys