Melešiškės

Lazdijų raj.

Melešiškės – ežeras Lietuvoje, Lazdijų rajone, 7 km į vakarus nuo Veisiejų. Ežeras beveik apvalus, jo skersmuo ~ 0,15 km. Altitudė 115,5 m. Krantai žemi, pelkėti, apaugę medžiais ir krūmais. Aplink ežerą plyti pievos, dirbami laukai, iš vakarų prieina miškelis. Rytuose išteka upelis link Naudorio ežero (Niedos upės baseinas). Į rytus įsikūręs Paveisiejų kaimas. Šiaurine pakrante eina kelias 2510 Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai .

Gyvenančios žuvys