Meliškis (Meiliškių)

Raseinių raj.

Meiliškių ežeras arba Meliškis – ežeras vidurio Lietuvoje, Raseinių rajone, apie 11 km į rytus nuo Žaiginio. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,12 km, plotis – iki 0,08 km. Altitudė 110,3 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję. Pietuose stūkso Pelkutės miškelis, kitose pakrantėse plyti pievos. Vandens perteklius iš ežero nubėga į šiauriniu pelkės pakraščiu tekantį upelį (Meiliškių griovio intakas, Ažytės baseinas).

Gyvenančios žuvys