Mergežeris

Zarasų raj.

Mergežeris – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 4 km į šiaurės rytus nuo Salako, Giteniškės miške, 0,5 km į šiaurės vakarus nuo Luodžio ežero. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,32 km, plotis – iki 0,17 km. Altitudė 151,6 m. Šiaurinis krantas aukštas, kiti – žemi, rytinis krantas pelkėtas – prasideda Mergežerio pelkė. Krantai ištisai apaugę medžiais ir krūmais. Ežeras nenutekantis, priklauso Luodžio ežero baseinui.

Gyvenančios žuvys