Mergežeriukas

Zarasų raj.

Mergežeriukas – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 3,5 km į šiaurės rytus nuo Salako, 0,3 km į šiaurės vakarus nuo Luodžio ežero, Giteniškės miške. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,28 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 151,6 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję, tik dalis rytinio kranto aukštokas ir sausas. Ežeras telkšo virš 40 ha dydžio miškingoje Mergežerio pelkėje, ištįsusioje iš šiaurės rytų į pietvakarius virš 2 km. Mergežeriuko ežeras nenutekantis, priklauso Luodžio ežero baseinui.

Gyvenančios žuvys