Merkšiškių (Morkiškių) ežeras

Vilkaviškio raj.

Morkiškių ežeras arba Merkšiškių ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, apie 5 km į šiaurę nuo Keturvalakių. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,37 km, plotis – iki 0,17 km. Altitudė 58,8 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję – ežeras telkšo ~ 20 ha dydžio pelkėje. Vakariniu pelkės pakraščiu prateka V-3 upelis link šiauriau tekančios Vilkaujos upės. Į rytus nuo ežero įsikūręs Bačkiškių kaimas.

Gyvenančios žuvys