Mituva

Kupiškio raj.

Mituva – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Kupiškio rajone, apie 2 km į vakarus nuo Skapiškio. Ilgis šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi 2,1 km, plotis iki 0,32 km. Yra 2 salos (0,8 ha Didysis Alkas ir 0,22 ha Mažasis Alkas). Altitudė 88,8 m. Krantai lėkšti, supelkėję, apaugę siaura medžių ir krūmų juosta. Baigia visiškai užakti. Maudytis neįmanoma. Priėjimas prie ežero sunkus. Pakrantėse plyti dirbami laukai ir pievos. 2010–2011 metais dalis ežero (mažoji) yra išvalyta. Atliekant pakrančių tvarkymo darbus buvo rasti tauro ragai su kaukolės dalimi. Padarytos dvi poilsio zonos. Viena iš Skapiškio pusės, kita iš Dailiūnų kaimo pusės. Ežeru iš pietryčių į šiaurės vakarus prateka Lėvens intakas Mituva. Prie ežero įsikūrusios Skapiškio ir Kreipšių gyvenvietės ir Mituvos kaimas. Pietvakarine pakrante eina kelias 2405 Skapiškis–Jutkonys. Mituvos ežere yra Alko sala, kurioje kadaise stovėjo pagonių aukuras ir šventykla, bei dar dvi mažesnės salos. Žinomi pasakojimai apie saloje garbintus senuosius dievus dar ir tada, kai Skapiškyje jau buvo pastatyta bažnyčia, apie buvusią šventovę ir joje gyvenusias vaidilutes. XVII a. minimas Mituvos dvaras.

Gyvenančios žuvys