Naudoris (1)

Lazdijų raj.

Naudoris – ežeras pietų Lietuvoje, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio seniūnijoje, apie 9 km į šiaurės vakarus nuo Kapčiamiesčio. Pietine dalimi protaka susijungia su Veisiejiumi. Ežeras gan apskritas, 0,67 km ilgio, 0,57 km pločio. Altitudė 111,2 m. Krantai žemi, daug kur pelkėti. Vakarinėje ir šiaurinėje pakrantėse stūkso miškeliai, kitur plyti pievos. Šiaurėje į Naudorį įteka upelis iš Melešiškių ežerėlio. Su Veisiejumi susijungė dėl patvankos, kuri kilo 1956 m. patvenkus Niedos upę (Veisiejų tvenkinys). Prie Naudorio yra Paveisiejų kaimas.

Gyvenančios žuvys