Naudoris

Lazdijų raj.

Naudoris – ežeras Lietuvoje, Lazdijų rajone, 3 km į rytus nuo Veisiejų. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,19 km, plotis – iki 0,13 km. Altitudė 119,9 m. Krantai žemi, pelkėti, tik rytinis krantas aukštas, apaugęs medžiais ir krūmais. Šiaurinėje pakrantėje auga miškelis, kitose pakrantėse plyti dirbami laukai ir pievos. Šalia įsikūręs Paterų kaimas. Pietine pakrante eina kelias 134 Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija . Ežeras nenutekantis, priklauso Snaigyno ežero baseinui (Baltosios Ančios baseinas).

Gyvenančios žuvys