Notigalė

Kupiškio raj.

Notigalė – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Kupiškio rajone, apie 8 km į šiaurės rytus nuo Skapiškio. Ežerą supa viena didžiausių Lietuvoje pelkių – Notigalės aukštapelkė (8 km²). Ilgis (iš pietvakarių į šiaurės rytus) 1,3 km, plotis iki 1,0 km, didžiausias gylis 5,7 m, paviršiaus altitudė 97,3 metro. Telkšo termokarstiniame duburyje. Dugną dengia durpingas molis, giliau – durpingas sapropelis. Pakraščiuose – durpės, smėlis. Krantai apaugę mišku (Notigalės Pelkės, Notigalės, Skapagirio miškai). Rytuose išteka upelis į už 0,7 km telkšantį Kulio ežerą (Nemunėlio intako Beržuonos baseinas). Ežero pratakumas 157 % per metus. Notigalės ežeras patenka į Notigalės telmologinį draustinį. Rytinėje pakrantėje yra įrengta poilsiavietė.Notigalės pelkėje pokario metu slapstėsi partizanų „Bermonto pulkas“, kuriam vadovavo Jonas Šiupinis-Bermontas.

Gyvenančios žuvys