Ožkabalių ežeras

Vilkaviškio raj.

Ožkabalių ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Vilkaviškio rajone, apie 2 km į vakarus nuo Bartninkų. Ežeras ovalo formos, ilgis iš šiaurės į pietus – 0,13 km, plotis – iki 0,11 km. Altitudė 93,2 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję – ežeras telkšo ~ 8 ha dydžio Sausininkų pelkės pietrytinėje dalyje. Didžioji pelkės dalis apaugusi krūmynais. Aplinkui plyti pievos ir dirbami laukai. Per ežerą ir pelkę prateka bevardis upelis link šiauriau tekančio Sakalupio (Aistos intakas). Pietine pakrante eina kelias 5115 Patilčiai–Bartninkai–Kaupiškiai .

Gyvenančios žuvys