Pabezninkų (Beznas)

Varėnos raj.

Pabezninkų ežeras dar žinomas kaip Beznas – ežeras pietų Lietuvoje, Varėnos rajone, apie 9,5 km į vakarus nuo Valkininkų geležinkelio stoties, 10,5 km į šiaurę nuo Senosios Varėnos. Ežeras beveik apskritas – jo skersmuo ~ 1 km. Altitudė 135,3 m. Didžiausias gylis – 3 m. Ežeras telkšo ledyno lūstavietėje. Krantai žemi. Šiaurėje stūkso Pabezninkų miškas. Kitose pakrantėse plyti pievos ir dirbami laukai. Ežere yra didelis miškingas pusiasalis (plotas 3,3 ha) vingiuota kranto linija, vadinamas sala, kurią nuo kranto atskiria patvinęs ežero vanduo. Saloje sovietmečiu vykdavo apylinkės festivaliai. Pabezninkų ežero dugną dengia dumblingas molis. Atabradai smėlingi. Pietvakariniame ežero krante įsikūręs Pabezninkų kaimas ir jo kapinaitės, pietrytiniame – Aukštakalnis. Veikia kaimo turizmo sodyba. Pietine pakrante eina plentas 128 Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus , vakarine – kelias Nr. 5023 (Pabezninkai – Sarapiniškės). Apie 100 metrų piečiau, kitapus plento, telkšo Vazgirdonių ežerėlis, link jo išteka upeliukas iš Pabezninkų ežero. Ežeras priklauso Varėnės baseinui.

Gyvenančios žuvys