Paežerupio tvenkinys

Šilalės raj.

Paežerupio tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Šilalės rajone, 3 km į pietus nuo Kaltinėnų. Tvenkinys suformuotas įrengus pylimus ir į susidariusią talpą pripildžius vandens kanalu iš Ežerupio upelio. Tvenkinio ilgis iį pietryčių į šiaurės vakarus – 0,51 km, plotis – iki 0,3 km. Altitudė 131,1 m. Krantai žemi. Vandens perteklius nuteka į šiaurėje už 0,1 km pratekančią Akmenos upę (Jūros upės baseinas). Į rytus už pylimo iškart telkšo 8 ha tvenkinys, į vakarus iškart už pylimo – 11 ha tvenkinys. Pietinėje pakrantėje auga miškelis, už jo telkšo keletas mažesnių tvenkinių. Kiek atokiau į rytus įsikūręs Gineikių kaimas.

Gyvenančios žuvys