Pakampys

Varėnos raj.

Pakampys – ežeras Lietuvoje, Varėnos rajone, 3,5 km į šiaurės vakarus nuo Merkinės, Netiesų miške. Ežero ilgis iš vakarų į šiaurės rytus – 0,63 km, plotis – iki 0,11 km. Altitudė 76,3 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję. Pakrantės aukštos, ištisai apaugę medžiais. Vakaruose išteka Kempės upelis (Nemuno intako Apsingės intakas). Ežeras gausiai užžėlęs vandens augalija. Į pietvakarius įsikūręs Maksimonių kaimas. Rytine pakrante eina kelias 5021 Kampai–Ryliškiai–Merkinė .

Gyvenančios žuvys