Palėkių ežeras

Jurbarko raj.

Palėkių ežeras – ežeras pietvakarių Lietuvoje, Jurbarko rajone, apie 2 km į pietryčius nuo Smalininkų, Palėkių kaime. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 1,75 km, plotis – iki 0,13 km. Altitudė 10 m. Kranto linija labai vingiuota. Šiaurinis krantas aukštas. Pakrantėse plyti pievos, apaugusios krūmynais. Ežeras sudarytas iš 3 dalių, sujungtų viena su kita kelių metrų pločio sąsiauriais: vakarinė ir rytinė dalys platesnės ir gilesnės, vidurinė dalis siaura ir labai užžėlusi vandens augalija. Rytuose jungiasi upeliu su Ilginio ežeru (Nemuno baseinas). Į šiaurę stūkso Palėkių miškas.

Gyvenančios žuvys