Pasūduonės tvenkinys

Marijampolės raj.

Pasūduonės tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Marijampolės savivaldybėje, 8,5 km į vakarus nuo Liudvinavo. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (Gulbino intakas, Sūduonios baseinas) 1 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš vakarų į rytus – 0,4 km, plotis – iki 0,35 km. Altitudė 101,9 m. Visi krantai žemi, užpelkėję. Vakarinėje pakrantėje stūkso miškelis, aplinkui – dirbami laukai. Rytine pakrante nutiestas kelias A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai susikerta su šiaurine pakrante paklotu keliu 2620 Gulbiniškiai–Valavičiai . Tvenkinys įrengtas 1980 m.

Gyvenančios žuvys