Plikių tvenkinys

Klaipėdos raj.

Plikių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Klaipėdos rajone, 11 km į šiaurės vakarus nuo Gargždų, Plikių miestelyje. Sudarytas užtvenkus Eketės upę (Akmenos intakas) 15,6 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš rytų į vakarus – 0,44 km, plotis – iki 0,1 km. Altitudė 28,5 m. Krantai neaukšti. Pietinis krantas apaugęs pavieniais medžiais, į šiaurę plyti dirbami laukai. Rytine pakrante eina kelias 217 Klaipėda–Jokūbavas .

Gyvenančios žuvys