Praviršulis

Radviliškio raj.

Praviršulis – ežeras vidurio Lietuvoje, Radviliškio rajone, apie 7,5 km į pietus nuo Šaukoto. Ežeras telkšo Praviršulio tyrelio botaninio-zoologinio draustinio viduryje, pelkių apsuptyje. Ilgis iš vakarų į rytus 1,07 km, plotis iki 0,92 km. Altitudė 115,7 m. Gylis siekia 4,3 m. Krantai užpelkėję, žemi, apaugę medžiais ir krūmais, vietomis ardomi.Ežero dugne slūgso molingas sapropelis, pakraščiuose – durpės. Pakrantės apžėlusios meldų ir viksvų sąžalynais.Iš Praviršulio pietuose išteka Luknės intakas Duburas (Duburiai).1967 m. ežeras ir apylinkės paskelbti vandens paukščių draustiniu, o nuo 1969 m. – botaniniu-zoologiniu draustiniu.

Gyvenančios žuvys