Promislavas

Molėtų raj.

Promislavas – ežeras Lietuvoje, Molėtų rajone, Molėtų miesto vakarinėje dalyje. Ežero ilgis iš vakarų į pietryčius – 0,44 km, plotis – iki 0,12 km. Altitudė 143,1 m. Krantai daugiausia aukšti. Pakrantėse stovi Molėtų, Ažubalių ir pietinėje pakrantėje esančio Promislavos kaimo gyvenamieji namai. Šiaurės vakaruose įteka Žežiebros upelis iš Dūrių ežero. Iš pietryčių į vakarus ežerą prateka Šventosios upės intakas Siesartis. Ežeras buvo labai uždumblėjęs ir užžėlęs vandens augalija. 2012–2014 metais atlikti ežero dumblo išvalymo ir pakrančių sutvarkymo darbai.

Gyvenančios žuvys