Purvis

Vilniaus raj.

Purvis – ežeras rytų Lietuvoje, Vilniaus rajone, 8,5 km į pietus nuo Maišiagalos miestelio, tuoj į šiaurės vakarus nuo Sudervės. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,22 km, plotis – iki 0,14 km. Altitudė 158,8 m. Kranto linija vingiuota, patys krantai žemoki, pelkėti – plyti aplink ežerą ~ 7 ha dydžio Purviškių pelkė. Aplinkui stūkso Purviškių miškas. Iš šio ežero išteka E-1 upelis link Elnos upės, įtekančios į Nerį. Prie Purvio įsikūrusi Sudervė ir Purviškės.

Gyvenančios žuvys