Purvis

Trakų raj.

Purvis – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 6 km į šiaurę nuo Trakų. Ežero ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 0,53 km, plotis – iki 0,29 km. Altitudė 159,2 m. Vakarinis ir pietrytinis krantai žemi ir pelkėti, kiti krantai aukšti. Krantai beveik ištisai apaugę mišku. Iš ežero į gretimai esančias pelkes išteka 2 upeliai. Šalia įsikūrę Šulininkų ir Pauliškių kaimai. Ežeras priklauso Neries intako Bražuolės baseinui.

Gyvenančios žuvys