Puskelnių tvenkinys

Marijampolės raj.

Puskelnių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Marijampolės savivaldybėje, į šiaurę nuo Marijampolės, Puskelnių gyvenvietės vakariniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus Šešupės upę (Nemuno intakas) 189,3 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš pietų į šiaurę – 6,22 km, plotis – iki 0,12 km. Altitudė 55,2 m. Tvenkinys siauras ir ilgas, apie du trečdalius tvenkinio neišsilieja iš upės vagos. Krantai daugiausia žemi, apaugę medžiais ir krūmais. Aplinkui plyti dirbami laukai. Šalia įsikūrę kaimai: Lūginė, Pietariai, Puskepuriai. Rytinėje pakrantėje įsikūrusi Puskelnių sodų bendrija. Tvenkinys įrengtas 2005 m. vietoje buvusios senos užtvankos pastačius naują.

Gyvenančios žuvys