Raistelis

Vilniaus m.

Raistelis – nedidelis ežeras šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių regioniniame parke, šiauriau Gulbino ežero, Šilinėje. Raistelio ežeras priklauso Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseinui. Ežero hidrologinis nr. 12030126. Ežeras savo forma ištįsęs pietų–šiaurės kryptimi, jo ilgis 0,18 km, plotis iki 0,10 km. Altitudė 132,8 m. Ežero krantai aukšti, apaugę Gulbinų mišku. Raistelį pietuose jungia apie 100 m ilgio upokšnis su Gulbino ežeru.

Gyvenančios žuvys