Rokantiškių tvenkinys

Vilniaus m.

Rokantiškių tvenkinys – tvenkinys rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Rokantiškėse, susidaręs pastačius užtvanką per Vilnios upę. Tvenkinys yra Neries mažųjų intakų (su Nerimi) baseine, 12 km atstumu nuo Vilnios žiočių, jo hidrologinis nr. 12050091. Vandens tūris – 126 tūkst. m³. Tvenkinio ilgis iš rytų į vakarus 0,85 km, plotis 0,37 km. Altitudė 135,1 m. Kranto linija labai vingiuota. Pietinis ir šiaurinis krantai aukšti, apaugę medžiais. Krantai daug kur užpelkėję, ypač rytinėje dalyje. Tvenkinio vidurinėje dalyje yra keletas užpelkėjusių salų (didžiausia 0,7 ha). Skaičiuotinis tvenkinio debitas – 121 m³/s. Pietine pakrante eina kelias 103 Vilnius–Polockas .

Gyvenančios žuvys