Sasonė

Trakų raj.

Sasonė – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 8 km į šiaurės vakarus nuo Trakų, Rusakalnio miške. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,69 km, plotis – iki 0,26 km. Altitudė 163,3 m. Kranto linija vingiuota, per vidurį yra sąsiauris, šiaurvakarinis ir pietrytinis galai išplatėję. Krantai aukšti arba labai aukšti, tik šiaurvakarinis krantas žemas ir pelkėtas. Ežeras nenutekantis, priklauso Galvės ežero baseinui. Į šiaurę įsikūręs Daniliškių kaimas, stūkso Daniliškių piliakalnis.

Gyvenančios žuvys