Šeduikių ežeras

Utenos raj.

Šeduikių ežeras – ežeras rytų Lietuvoje, Utenos rajone, 8,5 km į pietryčius nuo Utenos. Ištįsęs šiaurės–pietų kryptimi 0,97 km, plotis iki 0,23 km. Altitudė 173,4 m. Krantai daugiausia statūs, sausi, tik vakarinis pelkėtas. Krantai apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Dalis vakarinės pakrantės apaugusi mišku, kitur plyti dirbami laukai ir pievos. Šiaurėje išteka Šeduikių upelis (Krašuonos intakas). Ežerą supa Šeduikių kaimas. Pietine pakrante eina kelias Nr. 4920 (Puodžiai – Šeduikiai – Jauniškiai).

Gyvenančios žuvys