Šetekšnis

Rokiškio raj.

Šetekšnis – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Rokiškio rajone, 5 km į vakarus nuo Jūžintų. Nusidriekęs iš šiaurės vakarų į pietryčius 0,76 km, plotis siekia iki 0,34 km. Altitudė 118,9 m. Šiaurinis ir pietinis krantai žemi, pelkėti, vakarinis ir pietrytinis – aukšti. Pakrantės miškingos, pietrytiniai krantai užpelkėję. Ežeru iš pietų į šiaurės vakarus prateka Šetekšna (Jara). Netoli Šetekšno yra Dauliūnų ir Radžionių kaimai.

Gyvenančios žuvys