Sirvydis

Molėtų raj.

Sirvydis – ežerėlis Lietuvoje, Molėtų rajone, 0,5 km į šiaurės rytus nuo Toliejų. Ežerėlio ilgis iš vakarų į rytus – 0,13 km, plotis – iki 0,075 km. Altitudė 136,4 m. Krantai žemi, vakaruose pelkėti, apaugę medžiais ir krūmais. Ežerėlį supa Toliejų ir Užuožerio miškai. Vakaruose per pelkę išteka upeliukas link Lobinio ežero (Virintos upės baseinas). Į šiaurės rytus įsikūręs Anomislio kaimas.

Gyvenančios žuvys