Skemų I tvenkinys

Rokiškio raj.

Skemų I tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Rokiškio rajone, 8 km į rytus nuo Rokiškio, Skemų gyvenvietės pietiniame pakraštyje. Sudarytas užtvenkus bevardį upelį (Skardupio intako Rudakasės intakas, Kriaunos upės baseinas) 2,6 km nuo jo žiočių. Tvenkinio ilgis iš šiaurės į pietus – 0,44 km, plotis – iki 0,12 km. Altitudė 137,9 m. Priešsroviui už 0,31 km į vakarus telkšo Skemų II tvenkinys. Krantai žemi, apaugę medžiais, pietvakariuose stūkso miškelis. Aplinkui plyti dirbami laukai.

Gyvenančios žuvys