Skripkų (Skrytas) ežeras

Ignalinos raj.

Skripkų ežeras arba Skrytas – ežeras šiaurės rytų Lietuvoje, Visagino savivaldybėje, apsuptas Gaidės miško, šalia Skrytelių kaimo ir apie 9,5 km į šiaurės rytus nuo Rimšės. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,55 km, plotis – iki 0,31 km. Altitudė 152,6 m. Krantai žemi, daugiausia pelkėti, ištisai apaugę medžiais. Iš rytų ir pietų prieina Berniūnų pelkė. Pietuose išteka upelis link Drūkšių ežero intako Gulbinėlės. Pietrytine pakrante eina geležinkelis Dūkštas – Ignalinos atominė elektrinė. Šiaurinėje pakrantėje yra Visagino miesto valymo įrenginiai. Iki Visagino vandens valymo įrenginių renovacijos į ežerą buvo išleidžiamas nepakankamai išvalytas nuotekų vanduo ir ežere susikaupė didelis kiekis užteršto dumblo. 2011–2015 metais atlikti ežero išvalymo – dumblo šalinimo darbai.

Gyvenančios žuvys