Spindžiukas

Trakų raj.

Spindžiukas – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 8,5 km į rytus nuo Aukštadvario, Spindžiaus miške. Ežero ilgis iš pietvakarių į rytus – 0,53 km, plotis – iki 0,31 km. Altitudė 127,6 m. Krantai daugiausia aukšti, ištisai apaugę medžiais, tik pietvakarinis krantas žemas ir pelkėtas. Iš pietvakarių į šiaurės rytus ežerą prateka Strėvos upė (iš Drabužio ežero į Spindžiaus ežerą). Šiaurrytine pakrante eina kelias 4756 Drabužninkai – Karaliūnai – Bičiūnai .

Gyvenančios žuvys