Stareinis

Trakų raj.

Stareinis – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 7 km į pietryčius nuo Semeliškių miestelio. Ežero ilgis iš vakarų į rytus – 0,46 km, plotis – iki 0,26 km. Altitudė 143,9 m. Šiaurrytinis krantas žemas ir pelkėtas, kiti krantai daugiausia aukšti. Pakrantėse plyti pievos ir dirbami laukai, tik pietinė pakrantė apaugusi medžiais. Vakaruose išteka upelis link Bagdononių HE tvenkinio (Strėvos baseinas). Šalia įsikūrę Stareinės ir Kozelkiškių kaimai.

Gyvenančios žuvys