Staškinės ežeras

Švenčionių raj.

Staškinės ežeras – ežeras rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone, apie 6,5 km į šiaurės vakarus nuo Svirkų. Ežero ilgis iš pietryčių į šiaurės vakarus – 1,1 km, plotis – iki 0,29 km. Altitudė 162,1 m. Kranto linija vingiuota, iš vakarų yra įsiterpęs dvišakis pusiasalis. Krantai daugiausia aukšti, vietomis apaugę medžiais ir krūmais. Pakrantėse plyti dirbami laukai, pievos, auga miškeliai, iš šiaurės vakarų prieina Dvarykščių miškas. Šiaurės vakaruose išteka upelis link čia pat telkšančio Kančiogino ežero (Birvėtos upės baseinas). Rytinėje ežero pakrantėje įsikūręs Staškinės kaimas, šiaurinėje – Dvarykščių kaimas. Pietrytinėje pakrantėje įrengta 14 m aukščio Staškinės ežero regykla.

Gyvenančios žuvys