Švaininkų tvenkinys

Panevėžio raj.

Švaininkų tvenkinys – tvenkinys Panevėžio rajone, 2,5 km į rytus nuo Perekšlių, ties Švaininkų kaimu. Susidaręs patvenkus Šuojos-Kurio upę (Kiršino intakas, Nevėžio baseinas) 12,4 km nuo jos žiočių. Ilgis iš šiaurės į pietus 1,93 km, plotis iki 0,25 km. Yra 8 a sala. Altitudė 49,8 m. Krantai neaukšti. Šiaurinis tvenkinio galas užpelkėjęs, krantai apaugę medžiais ir krūmais. Aplink tvenkinį plyti dirbami laukai. Rytine pakrante eina kelias 3009 Nauradai–Sujetai–Sinkonys . Į rytus įsikūręs Vanaginės kaimas. Vandens pralaida – šachtinė. Įrengta 1975 m. 2015 m. tvenkinio vanduo buvo nuleistas ir atlikti užtvankos hidrotechninių įrenginių rekonstravimo darbai.

Gyvenančios žuvys

Įžuvinimai

2023-10-23 12:30

50 vienetų Dvivasariai plačiakačiai