Trumpalių ežeras

Kalvarijos sav.

Trumpalių ežeras (lenk. Trompole) – ežeras pietų Lietuvoje ir šiaurės rytų Lenkijoje. Mažesnioji vandens telkinio dalis (0,2 ha) priklauso Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiui; didesnioji dalis (15,3 ha) – Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijai.Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,64 km, plotis – iki 0,38 km. Altitudė 179,5 m. Dubens šlaitai daugiausia aukšti, statūs, krantai su terasomis, apaugę miškais. Atabradas siauras, dugną dengia molis. Per ežerą teka Gasdos intakas Vaiponė.Už kilometro į šiaurę stūkso Pieščiakalnis – aukštoka (210,8 m) kalva, nuo kurios atsiveria gražūs vaizdai į ežerą ir aplinkines vietoves. XX a. pradžioje prie ežero buvo išsidėstęs vienas – Trumpalio – kaimas, vėliau valstybinė siena perkirto kaimą į dvi dalis, o ežeras tapo saugomas pasieniečių. 2009 m. buvusio kaimo lietuviškoje dalyje (Trumpaliai) gyveno 4, o lenkiškoje (Trumpalis) – 53 gyventojai.

Gyvenančios žuvys

Įžuvinimai

2023-10-07 12:06

90 vienetų Šiųmetukai lydekos 84 vienetų Šiųmetukai lydekos