Ūla

Varėnos raj.

Ūla – ežeras pietų Lietuvoje, Varėnos rajone, apie 9,5 km į pietvakarius nuo Panočių, 2 km į vakarus nuo Rudnios. Ežeras trikampio formos, nusidriekęs iš šiaurės į pietus 0,49 km, plotis siekia 0,37 km. Altitudė 118,3 m. Šiaurinis ir vakarinis krantai aukšti. Pietinis krantas vingiuotas, žemas. Ežero rytine dalimi prateka Ūlos upė. Yra 0,04 ha salelė. Dugną dengia smėlis. Ūlos ežerą supa Dainavos giria (Linežerio ir Kašėtų miškai), jis įeina į Ūlos kraštovaizdžio draustinį. Rytiniame krante rasta neolito gyvenvietės liekanų. Vakarinėje pakrantėje įrengta stovyklavietė.

Gyvenančios žuvys