Valakbūdžių tvenkinys

Šakių raj.

Valakbūdžių tvenkinys – tvenkinys Lietuvoje, Šakių rajone, 11,5 km į vakarus nuo Šakių. Sudarytas užtvenkus Aukspirtos upę (Šešupės intakas) 7,7 km nuo jos žiočių. Tvenkinio ilgis iš rytų į vakarus – 0,61 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 37,5 m. Krantai neaukšti, apaugę krūmais. Tvenkinys labai užžėlęs vandens augmenija, rytinis galas užpelkėjęs. Aplinkui plyti dirbami laukai. Į rytus įsikūręs Pusdešrių kaimas.

Gyvenančios žuvys