Vardaunia

Varėnos raj.

Vardaunia – ežeras Lietuvoje, Varėnos rajone, 5,5 km į šiaurės vakarus nuo Senosios Varėnos, Vardaunios miške. Ežero ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,42 km, plotis – iki 0,13 km. Altitudė 117,4 m. Krantai žemi, pelkėti, tik pietvakarinis krantas aukštas ir sausas. Šiaurėje įteka Dainavos upelis iš Pavardaunio tvenkinio, pietuose išteka Vardaunia link Merkio upės. Kiek atokiau į pietus miške išsimėtę kelios Perlojos kaimo sodybos.

Gyvenančios žuvys