Vasakų ežeras

Marijampolės raj.

Vasakų ežeras – ežeras Lietuvoje, Marijampolės savivaldybėje, 2 km į šiaurę nuo Igliaukos. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 0,35 km, plotis – iki 0,09 km. Altitudė 97,6 m. Krantai žemi, plačiai užpelkėję – ežeras telkšo ~ 13 ha dydžio pelkėje, kurios pakraščiai gausiai apaugę krūmynais. Aplinkui plyti dirbami laukai. Rytuose išteka Vasakytės upelis (Šlavantos intakas). Ežeras gausiai užžėlęs vandens augalija.

Gyvenančios žuvys