Verbliūdas

Prienų raj.

Verbliūdas – ežeras vidurio Lietuvoje, Prienų rajone, Vincentavos ir Liciškėnų kaimų paribyje, apie 2 km į pietryčius nuo Jiezno, 0,6 km į pietus nuo kelio 3308 Jieznas–Pikelionys . Ežeras ovalo formos, orientuotas pietryčių kryptimi, ilgis 0,38 km, plotis – iki 0,16 km. Altitudė 83,2 m. Pietinė pakrantė apaugusi brandžiu mišku, vietomis pelkėta, priešingoje pusėje driekiasi atviras banguotas kraštovaizdis su dirbamais laukais, pavienėmis sodybomis. Rytų pusėje telkšo nedideli Liciškėnų tvenkiniai. Susisiekimas gruntiniais keliais. Ežero kodas – 10030731, priklauso Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) baseinui, iš Jiezno ežero atbėga ir išteka Mekšrupis (1011099). Vandens telkinio plotas – 4 ha, jo kranto linija driekiasi 0,9 km.

Gyvenančios žuvys