Verležeris

Rokiškio raj.

Verležeris – ežeras Lietuvoje, Rokiškio rajone, 4 km į pietus nuo Jūžintų, Jūžintų šile. Ežero ilgis iš pietvakarių į šiaurės rytus – 0,16 km, plotis – iki 0,05 km. Altitudė 125,6 m. Krantai žemi, ištisai apaugę medžiais ir krūmais. Pakrantės aukštos, kalvotos. Vandens perteklius nuteka į vakaruose pratekantį Pašilės upelį (Šventosios upės intakas).

Gyvenančios žuvys