Žibartonių I tvenkinys

Panevėžio raj.

Žibartonių I tvenkinys – tvenkinys Panevėžio rajone, Žibartonių gyvenvietėje. Susidaręs patvenkus Liaudės upę (Nevėžio intakas) 17,7 km nuo jos žiočių. Ilgis iš vakarų į rytus 1,83 km, plotis iki 0,12 km. Altitudė 64,3 m. Tvenkinio krantai žemi, daugiausia apaugę siauru medžių ir krūmų ruožu. Aplinkui plyti pievos ir dirbami laukai. Priešsroviui iškart telkšo didesnis Žibartonių II tvenkinys. Šiaurine pakrante eina kelias 3019 Mairiškiai–Žibartoniai–Gudžiūnai. Vandens pralaida – šachtinė. Įrengta 1983 m.

Gyvenančios žuvys