Žiegelis

Zarasų raj.

Žiegelis – ežeras Lietuvoje, Zarasų rajone, 4,5 km į vakarus nuo Dusetų. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus – 1,35 km, plotis – iki 0,61 km. Altitudė 109,4 m. Kranto linija labai vingiuota, į vakarus yra nutįsusi ~ 0,5 km ilgio įlanka. Vakarinis krantas aukštas, kiti žemesni, apaugę medžiais ir krūmais. Vakarinė pakrantė apaugusi mišku, kitose pakrantėse daugiausia plyti pievos, dirbami laukai. Iš pietų (iš Žiego ežero) į vakarus ežerą prateka Šventosios intakas Žiegelė. Netoliese nuo ežero įsikūrę Pažiegės, Bileišių, Antažiegės kaimai.

Gyvenančios žuvys